ĐỪNG DÂM CHẾT HÒA BÌNH - THƠ FERRUCCIO BRUGNARIO

 Đừng nhai sống Hoà Bình
Đừng đáp lại những núi cao
                                     xác chết
Bằng những núi đầy xác chết
                                     cao hơn !
Hãy đưa cái đói xa đi khỏi ánh  mắt nhìn
                                    của triệu triệu
  trẻ thơ khốn khổ !
Hãy thắp sáng lên nụ cười hớn hở
           trên mảnh đất Palestin
                     làm vang lên tiếng hát thanh bình!

Đừng đâm chết!
x
in đừng đâm chết Hoà Bình
                     từ phía sau lưng!
 

Hãy cởi đi chiếc áo choàng cô đơn
                    của nhân dân Cuba
                    của nhân dân Irak !

Hãy đánh sập cái màn đêm sâu
mịt mù giá tuyết     
                          
nơi  thất thểu lang thang
                     triệu triệu dân lành!

Chớ trả lời
          đừng trả lời người chết
                bằng những lò thiêu
                         muôn vạn khác sinh linh!

Hãy cắn chặt môi
           hãy nén chặt  tim mình
Đừng tán dương  chiến tranh
Không tán dương chiến tranh !
                       
                       Ferruccio Brugnario
            
                       Tạp chí LE MENSUEL Bruxelles số 298 tháng 1/2002

                       Người dịch : Hoàng Hữu  Đản