TÙNG VÀ PHONG LAN

          Ta yêu Tùng
Vì Tùng vươn cao mọc thẳng;
         Ta yêu Tùng
Vì Tùng sâu gốc bền cành;
         Ta yêu Tùng 
Vì Tùng trong phong ba đứng vững;
         Ta yêu Tùng
Vì trăm năm Tùng vẫn tươi xanh;

        Tuyết sương năm tháng luyện mình
Phục linh hổ phách trường sinh giúp đời! 
 

“Ta yêu Phong Lan
Dịu dàng diễm lệ
Ta yêu Phong Lan
Sắc thắm muôn màu
Ta yêu Phong Lan
Cuộc đời bình dị
Ta yêu Phong Lan
Hương ngát rừng sâu

           Tươi Lan tươi vẹn trước sau
Thơm Lan thơm cả cung sầu nhịp vui!
“Tùng và Phong Lan
Kiên cường bên yểu điệu;
Tùng và Phong Lan
Nắng sớm gọi chiều sương;
Tùng và Phong Lan
Thanh gươm và tiếng hát
Tùng và Phong Lan
Sự nghiệp với tình thương.

           Đời ai mong trọn chữ “hằng”
Yêu Tùng yêu cả Phong Lan mới là... 


          “Người ta hỏi:
“Tuổi già còn chăm sóc
Vạn lớp Tùng xanh muôn đoá Phong Lan.
              Để làm gì?

Ta gảy nhẹ khúc huyền cầm ta đáp:
           “Cho Đời thơm hôm nay
            Cho Nước trẻ muôn xuân
       Bao la gió núi trăng ngàn
Biển Đông sóng lặng Trời Nam thái bình!

          Tùng ơi! Biếc sắc trời xanh
Phong Lan ơi! Gửi thơ mình một câu:
          Trời hoa biếc mãi mai sau
Phím tơ rung mãi nối đau Con Người!
          Giã từ Tùng Phong Lan ơi!”