LA VALENTINE

 Comment la fête d’un Martyr-Bienheureux 
 
Décapité par la hâche de la Rome féodale
Est-elle devenue la Journée Internationale
La Fête Traditionnelle des Amoureux? 
À côté du Saint il y avait une Sainte
Sa compagne sa bien-aimée son amie
Qui pour la même Foi à l’appel du paradis
Avait le même jour subi la même peine?
 
Que ne ferait-on pas ô miracle d’amour!
Pour être à tout moment dans les bras l’un de l’autre
Même dans le néant même dans l’impossible
Ensemble dans le vie ensemble dans la mort?
 
Voila ce qu’ils ont fait. Et leur douleur sublime
Fait de ce couple de Saints un couple d’Amants heureux
Leur Fête est devenue   depuis LA VALENTINE
La Fête des Jeunes la FÊTE DES AMOUREUX. 
 

Từ đâu ngày lễ một Thánh nhân cao thượng
Bị lưỡi búa của Rôma phong kiến chặt đầu
Đã trở thành ngày hội dân gian truyền thống
Của mọi người: Ngày Hội của Tình Yêu ?
 
Phải chăng bên cạnh Thánh Nhân 
 có một nàng Thánh Nữ
Một bạn đời một người yêu   nhân hậu thuỷ chung
Đã vì Đức Tin theo tiếng gọi của Thiên đường
Cùng trong một ngày   cùng một cực hình chia sẻ?
 
Ôi phép lạ của Tình Yêu!
Hỏi có gì người ta
 không thực hiện?
Để được muôn đời với người thương trong
 vòng tay âu yếm
Cả trong hư vô cả trong điều không thể có khi nào
Sống bên nhau và chết cũng bên nhau!
 
Họ đã làm như vậy . Và nỗi đau cao cả xé lòng
Đã biến cặp Thánh Nhân thành cặp Tình Nhân
biểu tượng
Và ngày lễ của họ đã biến thành Ngày Truyền Thống
Ngày VALENTINE ngày hội của Thanh Niên
Của TÌNH YÊU MUÔN THUỞ THANH XUÂN.